Vorming en Toerusting


Gemeente Groei Groepen
Huiskamergesprekken
Kerkbibliotheek
Diverse Bijbel- en gespreksgroepen
Taakgroep Missionaire Toerusting

WERKGROEP VORMING en TOERUSTING

Leden van de werkgroep:

Mevr.M.G..Eleveld (Huiskamergesprekken)  Oosterhoek 5    514863
Mevr.G.Geerts (Huiskamergesprekken) Bergsteinlaan 106  524343
Ds. B. Haanstra (voorzitter) Meidoornstraat 15   517059


Taakgroep Gemeente Groei Groepen

GemeenteGroeiGroepen

GGG is een landelijk georganiseerde basisvorm van gemeenteopbouw binnen de Protestantse Kerk Nederland. Dat wil zeggen dat er landelijk, regionaal en plaatselijk vele gespreksgroepen zijn die aan de hand van hetzelfde boekje met elkaar in gesprek gaan.
Het doel is om te komen tot een geloofsgesprek en zo te groeien in Gemeenschap, in Geloof en in Getal.
We werken met een door het Evangelisch Werkverband uitgegeven boekje.
Het deelnemen aan de Groeigroep is meer dan een studiebijeenkomst. Maar ook meer dan een vrijblijvend koffie-uurtje. Het gaat om de opbouw van de onderlinge geloofsgemeenschap in onze gemeente: GGG is als gemeente met elkaar omgaan vanuit Bijbelse visie.
Voor nadere informatie: Roelie Stevens Kraaiheide 16   517120

GEMEENTE GROEI GROEPEN
http://www.ewv.nl/files/user/foto_1_0.jpg

Thema GEMEENTE GROEI GROEPEN 2017-2018:
Groeigroepen aan de slag met Petrus

 Het nieuwe jaarthema voor 2017/2018 wordt :'De hoop die in ons leeft'. Het materiaal is samengesteld op basis van de eerste brief van Petrus.

Petrus schreef zijn brief aan christenen uit de eerste eeuw, een tijd die veel lijkt op de onze. De rode lijn door het nieuwe boekje wordt de vraag hoe je christen kunt zijn als je in de minderheid bent en hoe je in een verwarrende tijd als de onze kunt leven vanuit de hoop van het evangelie. In het boekje worden ook 'Hoopvolle verhalen' opgenomen van christenen in kerk en samenleving.

Dit boekje volgt stap voor stap de eerste brief van Petrus, in 16 programma’s. De auteurs hebben gekozen voor deze brief omdat de situatie van toen lijkt op de situatie waarin we ons vandaag bevinden. Petrus noemt de christenen uit de eerste eeuw vreemdelingen en
zo voelden ze zich ook. Zij waren een minderheid in het Romeinse rijk. Ze werden bewonderd
vanwege hun liefde en saamhorigheid, maar ook gewantrouwd, getreiterd en buitengesloten.
Daardoor dreigden ze de moed te verliezen. Maar Petrus bemoedigt ze. Niet wanhopen. Gras groeit door beton. Weet wie je bent in Christus. Weet dat je geroepen bent om de zuivere liefde van Christus aan de wereld te tonen. Aanvaard het lijden en koester de hoop die Jezus in je hart heeft geplant. Je zult verwonderd staan wat Hij gaat doen.

Verwarrende tijd
Dat hebben we nodig in onze tijd van verwarring waarin het geloof onder druk staat en kerken geestelijke vernieuwing zoeken. Maar juist in tijden dat de druk toeneemt, kun je opnieuw de kracht van het evangelie ontdekken. Het is zaak om weerstand te bieden aan interne vijanden (moedeloosheid, verwarring) en aan externe vijanden (spot; de duivel die als een brullende leeuw rondgaat). De Heer is immers als eerste opgestaan en woont als levende in ons midden door zijn Geest. Dat is de hoop die in ons leeft. En die hoop is een machtig en bemoedigend wapen voor wie Jezus van harte willen volgen in een verwarrende tijd.

Wij hopen vele nieuwe deelnemers te mogen begroeten op onze Gemeente Groei Groep avonden.
Meldt u daarom aan bij een van de volgende gesprekleiders:
Fieke Spijkervet,
Maandagavond van 19.45-22.00 uur te Het Garnizoen 20 Barry.Spijkervet@planet.nl

Ella Meerveld, Jellie Kuiper en Lia Troelstra
Maandagavond van 19.45-22.00 uur kuiperh@ziggo.nl

Roelie Stevens
maandagmiddag van 14.00-16.00 uur roeliestevens@home.nl

Lia Troelstra  
Dinsdagmiddag van 13.45-15.45 uur in Onnaveld  lia.troelstra@hetnet.nl

Kosse Jonker
Dinsdagavond van 20.15-22.15 uur in Tuk  dskossejonker@xs4all.nl 

Fred Boot
Woensdagavond van 20.15.- 22.15 uur in ‘De Ontmoeting’ te Eesveen  fredboot47@gmail.comTaakgroep Huiskamergesprekken

De taakgroep houdt zich bezig met het bevorderen van een goed communicatieproces over geloofs- en kerkelijke aangelegenheden binnen de gemeente, opdat gemeenteleden vanuit verschillende geloofsbelevingen en geloofsvisies elkaar beter verstaan. Daartoe bereidt de taakgroep ieder jaar inhoudelijke en methodische samenkomsten voor in de vorm van huiskamergesprekken.
Coördinatie: Mevr. M. Huisman Kallenkoterallee 116   510467

 


Taakgroep Kerkbibliotheek

Het beschikbaar stellen van lectuur voor iedereen die van lezen houdt en die zijn geloofsleven of dat van de kinderen verder wil opbouwen.
Hiertoe is een bibliotheek ingericht waaruit gemeenteleden boeken, gedichtenbundels, informatieve- en verdiepingsboeken, liedboeken en kinderbijbels, CD’s, video’s en DVD’s kunnen lenen.
De kerkbibliotheek is gevestigd in de hal van de Klincke, bij de Grote Kerk aan de Kerkstraat en is geopend:

* iedere 1e zondagmorgen na de kerkdienst.
* iedere donderdagavond van 19.00-20.00 uur.

Kosten lidmaatschap € 10,- voor het hele gezin per jaar.


Taakgroep Bijbel- en Gespreksgroepen

Voor het volgen van gespreksgroepen en/of leerhuizen kunt u het winterwerkboekje raadplegen. Hierin staan alle activiteiten die georganiseerd worden hieromtrent vermeld.


Afvaardiging naar het Breed Moderamen: Ds. B. Haanstra


 

update 4 Juli, 2018