250 personen in Grote Kerk Steenwijk

ER MAG WEER GEZONGEN WORDEN!

Met ingang van zaterdag 26 juni  zijn de corona maatregelen verder versoepeld.
Voor de COVID maatregelen houden we ons aan de landelijke PKN richtlijnen. De maatregelen zijn weer aangepast.
Dat betekent voor de Protestantse Gemeente te Steenwijk dat vanaf 26 juni 250 mensen de kerkdienst kunnen bijwonen ( hierbij is rekening gehouden met de 1,5 meter met een stoelencapaciteit van 800), exclusief de mensen met een functie.
Ook mag er weer worden gezongen. Als het mogelijk is zal er weer koffiedrinken zijn na de dienst.  Bij goed weer wordt u verzocht de koffie buiten te nuttigen. Dan is ook de 1,5 meter afstand, zowel bij het afhalen van de koffie, als het drinken daarvan belangrijk.

De volgende regels zijn nog steeds van kracht:

  •  Bij de ingang wordt gevraagd naar uw lichamelijke gezondheid
  • 1,5 meter afstand houden.
  • Wanneer het moeilijk is de 1,5 meter te handhaven dient het mondkapje te worden gedragen.
  • Voor het bijwonen van een kerkdienst werd een reserveringssysteem gehanteerd. Deze is voor de Grote Kerk komen te vervallen. De kerkgangers dienen zich tot het maximum is bereikt bij de ingang te registreren.

Voor Onnaveld en Eesveen blijft de aanmeldingsplicht vooralsnog bestaan!

Voor Eesveen: blijft de aanmeldingsplicht vooralsnog bestaan via: App 06-81178447 of mail:secretariaat@deontmoetingeesveen.nl

Voor Onnaveld:  hoeft men zich niet meer aan te melden.