3e collecte 28 febr 2021

bestemd voor: Voedselbank Steenwijkerland

Dankzij de gulle gaven, vanuit de kerken en van veel kanten vanuit de samenleving van Steenwijkerland, is de financiële situatie van de plaatselijke Voedselbank nu sterk verbeterd. Regelmatig kunnen de pakketten  aangevuld worden met gezonde voedingsmiddelen.  Vooral  met verse groente en fruit.

Met uw bijdrage in de collecte, maakt u het mogelijk, dat het waardevolle werk van de Voedselbank door kan blijven gaan. Hartelijk dank voor uw gift! Uw kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken naar: NL49 RABO 0685 1147 32, t.n.v. Diaconie PGS o.v.v. collecte 28 februari ‘Voedselbank’.