BEGROTING 2021 KERK EN DIACONIE

BEGROTING 2021

In de Brug van december heeft u kunnen lezen dat de begrotingen van de Diaconie en de Kerk vanaf 4 januari 2021 ter inzage ligt. In verband met de Corona maatregelen is de ter inzage legging uitgesteld. Voorlopig hebben wij de ter inzage legging gepland vanaf maandag 25 januari tot en met 8 februari. In de Brug van december kunt u lezen hoe u een afspraak kunt maken om de begrotingen in te zien.

Namens Diaconie en kerkrentmeesters, Doetie Kruithof en Jaap Banga

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » BEGROTING 2021 KERK EN DIACONIE