Bekendmaking van de Kerkenraad

De kerkenraad maakt het volgende bekend:

Na de gemeenteavond van jl. dinsdag en de daarop aansluitend gehouden stemming, zal de kerkenraad een beroep uit gaan brengen op ds. M.N. Ariesen-Holwerda uit Bolsward, in de vacature van ds. A. van ’t Zand.  Van de uitgebrachte geldige stemmen ging ruim meer dan het vereiste 2/3 deel akkoord met dit voorgenomen besluit van de kerkenraad en daarmee is ds. Ariesen-Holwerda verkozen als predikant. Het definitieve beroep zal niet eerder worden uitgebracht dan na het verstrijken van de termijn van 5 dagen na deze bekendmaking, waarin bezwaren tegen de gevolgde beroepings-procedure kunnen worden ingediend.  In feite betekent dit dat deze bezwaren (dus niet tegen de persoon van de verkozen predikant) uiterlijk vrijdag 19 februari 2021 schriftelijk of per e-mail, ingediend moeten zijn bij de scriba van de kerkenraad, G. Bolding, Sangerland 10, 8331 XC Steenwijk (e-mail scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl)