Benoeming Kerkelijk werker

Tijdens de vergadering van de grote kerkenraad van donderdag 8 juli jl., heeft op voordracht van de sollicitatiecommissie en de Werkgroep Pastoraat, de kerkenraad mw. Marijke Landlust (Steenwijk) benoemd tot kerkelijk werker voor het seniorenpastoraat. Deze aanstelling gaat 1 september in en duurt in principe tot 1 januari 2024. De Werkgroep Pastoraat is verheugd met de komst van Marijke. Van harte welkom!

Hier bevindt u zich:
Home » Actualiteiten » Benoeming Kerkelijk werker