Benoeming ouderling

VAN DE KERKENRAAD Op voordracht van de Werkgroep Pastoraat is in de vergadering van de kerkenraad op donderdag 18 december jl. benoemd tot ouderling mevr. Jannie Kielema-Pastoor,  Steenwijk. Zij vult een bestaande vacature in en wordt ouderling in de buurtschap Tuk, waar ze samen met 4 PCD-sters onze gemeente zal vertegenwoordigen.

De bevestiging zal plaatsvinden in de morgendienst van DV 31 januari a.s. door ds. Bob Haanstra.

Gerard Bolding (scriba)