Bevestiging 5 sept ’21

BEVESTIGING ds. M.N. Ariesen-Holwerda 5 september 2021.

Ds. Marieke Ariesen-Holwerda heeft het op haar uitgebrachte beroep op 20 februari, aangenomen om predikante van onze gemeente te worden.
Volgens de kerkorde moet de bevestiging binnen drie maanden nadat het beroep is aangenomen (4 maart) plaats vinden.
Gezien de huidige beperkingen met betrekking tot corona en om haar een goed afscheid te gunnen bij haar gemeente in Bolsward, hebben we de intrede naar het nieuwe kerkelijk jaar verschoven.
We hopen dan dat er meer ruimte komt voor een goed afscheid met veel mensen en evenzo een mooie start van ons kerkelijk jaar in Steenwijk.
Ds. Ariesen-Holwerda zal worden bevestigd in een centrale dienst in de Grote kerk op DV zondag 5 september door ds. Bob Haanstra.

Namens de kerkenraad , Gerard Bolding (scriba)