CORONA EN DE KERK

CORONA EN DE KERK

Door de oplopende coronabesmettingen zijn ingaande zondag 28 november de coronamaatregelen aangescherpt.

Tot nu toe waren voor het bijwonen van de eredienst de volgende maatregelen getroffen:

– Het handhaven van de 1,5 meter afstand.
– Bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje te dragen (in de meeste gevallen bij binnenkomst en uitgaan)
– Bij koorrepetities is een coronatoegangsbewijs vereist. Daarnaast gelden de hierboven genoemde maatregelen.
Koorrepetities zijn mogelijk tussen 05.00 en 17.00 uur.

Nieuw is de herinvoering van de gezondheidscheck en de verplichte registratie bij de ingang van de kerk. U wordt gevraagd uw naam en telefoonnummer op een lijst te vermelden.

Bovenstaande maatregelen worden naast de bekende basisregels genomen.

Deze basisregels zijn:

*Was vaak en goed de handen.
*Raak het gezicht zo min mogelijk aan
*Hoest of nies in de elleboog
*Schud geen handen
*1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm uzelf en anderen in de samenleving.
*Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
*Zorg voor voldoende frisse lucht.

 

 

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » CORONA EN DE KERK