‘De kerkdienst zonder verwarming’.

20 FEBRUARI 2022
Zondagochtend 20 februari om 9.30 uur wordt voor de 5e keer een ‘kerkdienst zonder verwarming’ gehouden.

Ds. Sander van ’t Zand zal voorgaan in deze dienst.
Het drukt ons ‘heel even’ met de neus op de werkelijkheid: wereldwijd zijn er door rampen miljoenen vluchtelingen, ontheemden en mensen die hun eigen bestaan zien verdwijnen.
diaconie is van mening dat wij hiervoor de ogen niet kunnen sluiten.
Daarom sparen we stookkosten uit door de kachel in de kerk op een laag pitje te zetten.
De bedoeling is om naastenliefde eens op een andere manier aan de orde te stellen, door (maar een uur) in de onverwarmde kerk de dienst te vieren.
De diaconie is zich terdege bewust van het feit dat deze actie maar een druppel op een gloeiende plaat is, maar dat het beter is dan géén druppel.
De diaconie kiest dit jaar als bestemming ‘Help de mensen uit de kou met brandhout’, een actie van Stichting ‘Mensenkinderen’, voor mensen in nood. ‘Mensenkinderen’ helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië voor wie niemand anders zorgt.
Mensen die o.a. geen geld of mogelijkheden hebben om het huis warm te stoken tijdens de winter.
Sommigen staan voor de keuze: ‘honger lijden of kou lijden. En er zijn ook die niet eens een keuze hebben.
De diaconie heeft gemeend dat dit een actie is die wij willen steunen met onze kerkdienst zonder verwarming.
De diaconale collecte, collecte 1, op zondag 20 februari is bestemd voor dit doel.
De dienst begint om 9.30 uur. U bent van harte welkom; ‘koude tenen, maar ‘warme harten’.
Voor mensen die niet in de kerkdienst aanwezig kunnen zijn, kunt u als u dat wilt, ook uw gift storten op rekening nummer van de diaconie: NL 49 RABO 0685 1147 32 o.v.v. ‘ collecte mensenkinderen’.

Werkgroep Diaconaat.

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » ‘De kerkdienst zonder verwarming’.