Diaconale Collecte 7 februari

Zondag 7 februari , 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie Werelddiaconaat Bangladesh

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al arme bevolking weg. Dit heeft directe gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Daarom werkt kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulp netwerk, ACT Alliance, om lokale partnerkerken en –organisaties te versterken; dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden. Kerk in Actie partner CODEC werkt al jaren in deze kustprovincies, zij ondersteunt boeren en boerinnen bij klimaatbestendige landbouw door bijv. gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen. Ook komt zij op voor de rechten van de boerengezinnen.

Powerpoint Bangladesh Beter bestand tegen water