diaconale collecten april en mei 2021

Van de diaconie: diaconale collecten bij online-diensten eind april en mei 2021

 

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

Het gaat om de volgende collecten.

 

Zondag 23 mei, 3e collecte bestemd voor: ZWO: Jaarthema SAVE

 

SAVE, is een projectpartner van Kerk in Actie binnen het thema ‘Kinderen in de Knel’.

Vanuit Taakgroep ZWO steunen we als kerk dit project al enige jaren. SAVE zet zich in voor kinderen in de stad Tirupur, zodat zij niet in de textielfabrieken belanden, maar naar school gaan.

SAVE is één van de deelnemers van een landelijke kindertelefoon. SAVE kreeg bijvoorbeeld een anoniem telefoontje van iemand die een aantal jonge meisjes had zien werken in een textielfabriek. Eén van hen was de 13-jarige Laxmi die al twee jaar lang losse draadjes van kledingstukken haalde en kleding opvouwde en inpakte. Ze werkte twaalf uur per dag voor een salaris van omgerekend € 1,50. Ze moest de hele dag staan en werd uitgescholden, omdat ze niet snel genoeg werkte. SAVE wist haar ouders te overtuigen dat Laxmi beter naar school kon gaan. Na een jaar overbruggingsonderwijs bij SAVE, kon ze naar een gewone middelbare school. Nu volgt Laxmi de HEAO.

 

 

Zondag 25 april, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen.  Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker.

Stichting de Vrolijkheid organiseert voor deze kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verhalen vorm te geven.

 

 

Zondag 2 mei, 1e diaconale collecte bestemd voor: noodhulp tgv Kerk in Actie:

‘Coronahulp: we gaan door’

Corona. Al ruim een jaar lang zet dit virus de wereld op zijn kop.

Langzaam maar zeker lijkt in Nederland het einde van de coronacrisis dichterbij te komen. Steeds meer vaccinaties zorgen voor steeds meer vrijheid. Maar waar wij langzaamaan opgelucht ademhalen, worden in veel andere landen nog steeds mensen ziek, raken ze hun inkomen kwijt en lijden ze honger. In die landen is er nog lang geen licht aan het eind van de tunnel. Daarom gaan we door met coronahulp. Gun anderen wat u zelf heeft ontvangen. Kom in actie, door te bidden en gul te geven in de collecte.

Uw hulp blijft dringend nodig!

Nadere informatie over de coronahulp van Kerk in Actie, kunt u vinden in De Brug van april.

 

 

Zondag 9 mei, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Noodhulp Libanon/Jordanië

Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder.

 

 

Hemelvaartsdag 13 mei, 3e collecte bestemd voor: Groene Wens Boot

De Groene Wens Boot is een fluisterboot én speciaal gebouwd voor mensen met een fysieke beperking, die samen met hun vrienden of familie een dag willen genieten van de natuur in Nationaal Park de Weerribben-Wieden.

De Groene Wens Boot ligt bij het Buitencentrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl.

De boot wordt bestuurd door ervaren schippers.

Bij het ontwerp is uitgegaan van de mogelijkheden voor gasten met een beperking.

Ook mensen in een (rol)bed kunnen probleemloos aan en van boord.

 

 

 

Donderdag 1 april, 3e collecte bestemd voor: World Servants Steenwijkerland

Actiegroep Steenwijk bouwt met World Servants aan verandering. World Servants wil mensen enthousiast maken om iets voor een ander te betekenen. Jaarlijks werken zo’n 800 vrijwilligers mee in een ontwikkelingsproject van partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. Ze bouwen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika mee aan bijvoorbeeld een school of een kliniek. Daardoor verandert niet alleen het leven van de mensen daar, maar ook de jongeren zelf veranderen. Dat noemt World Servants bouwen aan verandering. Door de coronapandemie zijn veel projecten in 2020 doorgeschoven. Ook in 2021 zal mogelijk een deel niet door kunnen gaan. Maar wanneer het weer kan, staan de vrijwilligers klaar om te vertrekken.

 

Donderdag 1 april (Witte Donderdag), 1e collecte bij Heilig Avondmaal, bestemd voor: Stille Hulp

Binnen de diaconie is een reservefonds om in voorkomende gevallen gemeenteleden te helpen die in (financiële) problemen zijn gekomen. Hiervoor is het nodig te beschikken over de financiële middelen daarvoor.