Diaconale collecten april 2022

Van de diaconie: diaconale collecten bij diensten april 2022

 

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

 

Zondag 27 maart, 1e collecte diaconie bestemd voor Kerk in Actie:

  1. noodhulp vluchtelingen Oekraine en
  2. noodhulp Oost-Afrika

 

  1. Vluchtelingen Oekraine

Donderdag 24 februari werden we opgeschrikt door het bericht: ‘Het is oorlog in Oekraïne!’

Dat betekent groot leed, angst en onzekerheid over de toekomst voor de mensen.

Sindsdien is de situatie verder geëscaleerd. Steden zijn gebombardeerd met vele doden en gewonden tot gevolg. Intussen zijn miljoenen Oekraïners op de vlucht geslagen.

Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vluchtelingen. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.

  1. Noodhulp Oost-Afrika

De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie in delen van Ethiopië en Kenia, waar op sommige plaatsen al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen. Voor meer dan 13 miljoen mensen dreigt honger. Kerk in Actie helpt met water, voedsel en medicijnen.

Zondag 3 april, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Werelddiaconaat Moldavie

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche en wasgelegenheid.

 

Witte donderdag 14 april, 1e collecte Heilig Avondmaal bestemd voor: Stille Hulp

Binnen de diaconie is een reservefonds om in voorkomende gevallen gemeenteleden te helpen die in (financiële) problemen zijn gekomen. Hiervoor is het nodig te beschikken over de financiële middelen daarvoor.

 

Stille Zaterdag 16 april, 3e collecte bestemd voor: Werelddiaconaat Libanon

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen.

 

 

Zondag 24 april, 3e collecte bestemd voor: Groene Wens Boot

De Groene Wens Boot is een fluisterboot én speciaal gebouwd voor mensen met een fysieke beperking, die samen met hun vrienden of familie een dag willen genieten van de natuur in Nationaal Park de Weerribben-Wieden.

De Groene Wens Boot ligt bij het Buitencentrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl.

De boot wordt bestuurd door ervaren schippers.

Bij het ontwerp is uitgegaan van de mogelijkheden voor gasten met een beperking.

Ook mensen in een (rol)bed kunnen probleemloos aan en van boord.

 

 

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » Diaconale collecten april 2022