Diaconale collecten december 2021

Van de diaconie: diaconale collecten bij online-diensten december 2021

 Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In december 2021 gaat het om de volgende collecten.

 

Kerstnachtdienst 24 december 2021

Op vrijdag 24 december kunnen er helaas geen fysieke Kerstnachtdiensten gehouden worden. De collecten van de Kerstnachtdienst brengen wij hierbij onder uw aandacht:

* 1e collecte diaconie is bestemd voor Voedselbank Steenwijkerland;

* 2e collecte kerk;

* 3e collecte kerk is voor de ‘onkosten van de kerstnachtdiensten’.

U kunt een bijdrage leveren voor deze collecten, op de volgende wijze.

  1. De webapplicatie van de kerk op de website www.pkn-steenwijk.nl

Kies rechts bovenin voor de knop “Financiële bijdragen”, er opent een pop-up en kies daarin ‘Betaalportaal”. In het linker veld kiest u dan “Zondagse collecte”.

  1. Via bankrekening van de kerk:

Protestantse Gemeente te Steenwijk nr. NL60 RABO 0373 7295 963.

Via deze weg verwerken de kerkrentmeesters uw bijdrage gelijkelijk over de drie collecten (of u geeft zelf anders aan).

  1. Voor Voedselbank Steenwijkerland, het speciale doel van de 1e collecte, kunt u een (extra) bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer van de diaconie:

NL49 RABO 0685 1147 32 o.v.v. ‘Kerstnachtdienst Voedselbank’.

 

Toelichting collecte Voedselbank:

Elke week worden er zo’n 150 voedselpakketten klaargemaakt voor mensen –uit onze gemeente Steenwijkerland- die te weinig geld hebben voor hun dagelijkse boodschappen.
Het gaat dan om alleenstaanden, stellen, kleine en grote gezinnen.
Van  baby’s tot een enkele tachtigplusser.
Sommigen hebben kortdurend hulp nodig, anderen zijn jarenlang aangewezen op hulp van de Voedselbank.
Met uw bijdrage maakt u het mogelijk, dat de vrijwilligers van de Voedselbank dit belangrijke werk voort kunnen zetten.

1e Kerstdag 25 december, 3e collecte bestemd voor Kerk in Actie: Kinderen in de knel             

Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Uw kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken naar:

NL49 RABO 0685 1147 32, t.n.v. Diaconie PGS o.v.v. collecte 25 december ‘Kinderen in de knel’.

Zondag 12 december, 1e collecte Heilig Avondmaal bestemd voor: Kerstattentie

Ieder jaar bezorgt de diaconie een kerstattentie bij mensen die een financieel ‘steuntje in de rug’ kunnen gebruiken. Helpt u mee dit mogelijk te maken?

Uw bijdrage via deze collecte is daarvoor zeer welkom.

U kunt ook een bedrag overmaken naar de rekening van de diaconie, o.v.v. collecte 12 dec. ‘Kerstattentie’. Rek.nr. diaconie NL49 RABO 0685 1147 32.

 

Zondag 12 december, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat


In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden.

 

Uw kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken naar:

NL49 RABO 0685 1147 32, t.n.v. Diaconie PGS o.v.v. collecte 12 december ‘Binnenlands diaconaat’.

 

Zondag 5 december, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Zending Rwanda

Het begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv of kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je.

Uw kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken naar:

NL 49 RABO 0685 1147 32, t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Steenwijk o.v.v. collecte

5 december ‘Zending Rwanda’.