Diaconale collecten jan en febr 2022

Van de diaconie: diaconale collecten bij online-diensten januari en februari 2022

 

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In januari en februari 2022 gaat het om de volgende collecten.

 

Zondag 30 januari, 3e collecte bestemd voor: World Servants

World Servants wil mensen enthousiast maken om vanuit hun geloof praktisch iets voor een ander te betekenen. Jaarlijks werken zo’n 800 vrijwilligers mee in een ontwikkelingsproject van partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. Ze bouwen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika mee aan bijvoorbeeld een school of een kliniek. Daardoor verandert niet alleen het leven van de mensen daar, maar ook de jongeren zelf veranderen. Dat noemt World Servants bouwen aan verandering. Door de Corona pandemie kunnen veel acties helaas niet doorgaan, maar het geld blijft nodig.

 

Zondag 6 februari 2022, 3e collecte bestemd voor: ZWO Jaarthema SAVE

SAVE is een project van Kerk in Actie in India. SAVE zet zich in voor kinderen in de stad Tirupur, zodat zij niet in de textielfabrieken belanden, maar naar school gaan.

Als Protestantse Gemeente steunen we dit project al enige jaren.

India is één van de belangrijkste textielexporteurs met 45 procent van de wereldmarkt. Veel textielproducten worden gemaakt in Tiripur in de staat Tamil Nadu. Daar zijn 100 grote textielfabrieken en 800 kleine. Ruim 300.000 mensen werken direct in de textielindustrie in Tirupur en 200.000 mensen indirect. De meeste orders uit het buitenland komen in september en oktober. Er is dan een tekort aan werknemers. Daardoor lopen kinderen extra risico om aan het werk gezet te worden in de textielindustrie. Veel bedrijven zijn niet geregistreerd en worden daardoor ook niet gecontroleerd.

SAVE gaat in gesprek met textielbedrijven. In het gebied waar SAVE werkt zijn dat er 234 (214 werken voor de Indiase markt en 20 exporteren naar het buitenland).

SAVE vraagt deze bedrijven:

  • zelf geen kinderen van 15 jaar en jonger voor zich laten werken
  • jongeren van 16 en 17 jaar maximaal 5 uur te laten werken
  • er op toe te zien dat de kinderen van hun werknemers naar school gaan.
  • een fatsoenlijk loon te betalen aan hun werknemers.

Zondag 13 februari, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Noodhulp Nepal

Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met  afnemers of werkgevers.

 

Zondag 13 februari, 1e collecte Heilig Avondmaal bestemd voor: Tearfund

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Recht doen is voor hen een opdracht van God. Tearfund gelooft in de kracht van de kerk. Daarom bieden ze wereldwijd hulp via lokale kerken en lokale christelijke organisaties. Met hun projecten helpen ze mensen en gemeenschappen tot bloei te laten komen, waarbij mensen zoveel mogelijk gebruik maken van wat ze al hebben. Ook biedt Tearfund noodhulp bij rampen. Steun het werk van Tearfund en help de kerk in een ander land hoop te brengen in hun buurt.

Zondag 20 februari, 1e diaconale collecte bestemd voor: Kerkdienst zonder Verwarming: Mensenkinderen

 

Het is nauwelijks voor te stellen, maar in Moldavië en Armenië worden elke winter arme mensen in het ziekenhuis opgenomen met bevroren ledematen. Vingers, tenen en soms zelfs voeten moeten geamputeerd worden. En elk jaar weer horen we dat er mensen doodgevroren zijn….

Duizenden arme gezinnen en ouderen vechten elke winter tegen de meedogenloze vrieskou. Wie geen kolen of hout voor de kachel heeft probeert te overleven door zoveel mogelijk kleren aan te trekken en in bed te blijven liggen. Maar als je huis een krot is met kieren en gaten, dan is dat niet afdoende. Dat heeft vreselijke gevolgen.

We gunnen deze mensen een warme winter, dus helpt u mee?