diaconale collecten juli en augustus 2021

Van de diaconie: diaconale collecten bij online-diensten maanden juli en augustus 2021

 

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In juli en augustus 2021 gaat het om de volgende collecten.

 

Zondag 4 juli, 3e collecte bestemd voor: Tearfund: Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh

Sinds het begin van de Rohingya crisis in augustus 2017 verleent Tearfund noodhulp in de overvolle kampen in Cox’s Bazar, in het zuiden van Bangladesh. Met uw hulp wordt er hulp geboden aan 3 van de 32 kampen in Cox’s Bazar, d.m.v.: kindvriendelijke ruimtes, water en sanitair, traumazorg en kooktoestellen. Ook zijn er grote zorgen over de verspreiding van corona in de kampen omdat de mensen hutje mutje op elkaar leven. Deze crisis gaat qua status richting ‘vergeten crisis’ en krijgt nauwelijks nog media aandacht. Politieke beweging is er niet en deze mensen kunnen nergens heen. Middelen om noodhulp te blijven geven zijn nog steeds nodig.

Powerpoint voor deze collecte      PP Tearfund Collecte Rohingya 2021

 

Zondag 18 juli, 3e collecte bestemd voor: Stille Hulp

Binnen de diaconie is een reservefonds om in voorkomende gevallen gemeenteleden te helpen die in (financiële) problemen zijn gekomen. Hiervoor is het nodig te beschikken over de financiële middelen daarvoor.

Zondag 15 augustus, 3e collecte bestemd voor: See You (voorheen ‘Light for the World’)

“Wij zijn See You, dé nieuwe naam van Light for the World Nederland, en zetten ons al sinds 1982 in voor mensen met een (visuele) beperking in ontwikkelingslanden. Wij zien hen en helpen met (oog)zorg, toegang tot onderwijs en werk. Samen met hen, de lokale gemeenschap én met jou. Omdat ieder mens waardevol en kostbaar is.” Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en volwassenen met een (visuele) beperking gezien worden én mee kunnen doen!

https://www.seeyoufoundation.nl/

 

Zondag 22 augustus, 1e collecte Heilig Avondmaal bestemd voor: Leprazending

‘Onze ziekenhuizen zijn in nood, help vandaag’

U heeft de beelden vast gezien: mensen roepen wanhopig om flessen zuurstof, omdat in hun auto een familielid ligt te sterven. Honderdduizenden nieuwe besmettingen per dag, duizenden doden. India kampt met een meedogenloze variant van het coronavirus. Je vouwt je handen en vraagt: ‘Heer, wees genadig’. Van de leprazorgwerkers zijn er tientallen zelf getroffen door het virus. Dezelfde signalen komen ook uit Bangladesh en Nepal. In onze lepraziekenhuizen verlenen we nu ook corona-zorg. Tussen hen de leprapatiënten, die nu nog zwaarder getroffen worden doordat zij door de lockdown de noodzakelijke leprazorg niet kunnen krijgen. Daarom doen we vandaag een beroep op uw hulp.

https://www.leprazending.nl/

Zondag 29 augustus, 3e collecte bestemd voor: Mercy Ships

Medische zorg voor ieder mens.

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door gratis medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien.

Door de jaren heen (vanaf 1978) zijn meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten.

Waarom is gekozen voor een schip: 80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Een schip biedt een beschermde en schone omgeving om de kans op infecties minimaal te houden. Er is schoon drinkwater en er zijn goede sanitaire voorzieningen. Bij plotselinge onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de veiligheid van de vrijwilligers te waarborgen.