diaconale collecten maart 2021

Van de diaconie: diaconale collecten bij online-diensten maart 2021

 Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32  onder vermelding van datum en doel collecte.

In maart 2021 gaat het om de volgende collecten.

 

 

Zondag 28 maart, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie, Werelddiaconaat Indonesië

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De organisatie leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.

Uw kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken naar: NL49 RABO 0685 1147 32, t.n.v. Diaconie PGS o.v.v. collecte 28 maart ‘Werelddiaconaat Indonesië’.

 

Zondag 7 maart, 3e collecte bestemd voor: ZWO Jaarthema SAVE

SAVE, is één van de vier goede doelen die centraal staan in deze Veertigdagentijd.

SAVE is een projectpartner van Kerk in Actie binnen het thema ‘Kinderen in de Knel’.

De Indiase directeur Aloysius werd geraakt door het leed van werkende kinderen en verzette zich daartegen. Hij richtte in 1993 SAVE op in Tirupur (een stad zo groot als Rotterdam), speciaal om kinderarbeid in de textielindustrie tegen te gaan. Kinderen zijn aantrekkelijk als goedkope arbeidskrachten, die vaak veel uren en lange dagen maken.

SAVE motiveert ouders om hun kinderen niet meer te laten werken en zorgt voor onderwijs. Veel kinderen spreken de lokale taal niet (vaak kinderen van arbeidsmigranten uit andere delen van het land) of zijn geen onderwijs gewend. Ze krijgen eerst een jaar lang aangepast onderwijs, daarna kunnen ze naar het gewone onderwijs en hebben ze later meer kans op beter betaald werk. Zo biedt SAVE deze kinderen een toekomst.

 

 

Zondag 14 maart, 3e collecte bestemd voor: Stichting Present Steenwijkerland

Present Steenwijkerland, is één van de vier goede doelen die centraal staan in deze Veertigdagentijd.

Wij geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present!

Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid om je als groep of individu in je woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

De meerwaarde van deze ontmoeting is te vinden in een open accepterende houding, zonder voorwaarden en veroordeling naast een ander gaan staan en hulp geven.

Met uw bijdrage helpt u mee het werk van Stichting Present mogelijk te maken.

DOE PP collecte St Present 14 maart 2021

kijk verder bij Present Steenwijkerland

Zondag 21 maart, 3e collecte bestemd voor: ZWO: La Tulipe, Mikondo DRCongo

De school La Tulipe in DRCongo, is één van de vier goede doelen die centraal staan in deze Veertigdagentijd.

De projectgroep binnen ZWO ‘Mikondo, voor schoolkinderen in DRCongo’ is ook in 2021 actief, zij het in mindere mate ivm de beperkingen tijdens de corona-pandemie. Wat mogelijk is binnen de regels van overheidswege, gaan we uitvoeren en u kunt daarbij helpen. Steun door het kopen van onze producten (potgrond, verkoopkast in Klincke, en de activiteiten later in het jaar). Ook uw deelname aan de vasten- en zadenactie komt voor een deel ten goede aan de school La Tulipe.

Dit schooljaar volgen ruim 1200 leerlingen onderwijs, van kleuters tot volwassenen. Zonder deze school, zag de toekomst er voor de bewoners van de wijk Mikondo slecht uit. Zonder onderwijs, geen toekomstperspectief!

Ook in DRCongo zijn er vele beperkingen door corona.

Onze steun voor de school La Tulipe is daarom, juist nu, zeer hard nodig.

Voor actuele informatie: www.mikondo.nl

nog meer foto’s