Diaconale collecten mei 2022

Van de diaconie: diaconale collecten bij online-diensten mei 2022

 

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

Zondag 8 mei , 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Noodhulp Nigeria

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma’s.

 

Zondag 15 mei, 3e collecte bestemd voor: La Tulipe in Mikondo DRCongo.

Onze gemeente is al vele jaren betrokken bij de school LA TULIPE met gratis onderwijs voor 1200 leerlingen. Door extreem weer eind maart is het schoolgebouw ernstig beschadigd. Om in alle lokalen snel weer gewoon les te kunnen geven is een groot bedrag nodig voor bouwmaterialen, transport en arbeid. De inzameling is deze keer dus speciaal voor herstel van de stormschade. Zie ook www.mikondo.nl voor de actuele situatie

 

Zondag 29 mei , 3e collecte bestemd voor: Rampenfonds

Fonds voor het reserveren van gelden, die bij voorkomende rampen onmiddellijk kunnen worden besteed.