Diaconale collecten okt nov 2021

Van de diaconie: diaconale collecten bij online-diensten oktober en november 2021

 Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In november 2021 gaat het om de volgende collecten.

 

Zondag 14 november, 3e collecte bestemd voor: Noodfonds Diaconaal Platform

Het Diaconaal Platform Steenwijkerland (DPS) is in 2015 opgericht. Daarin werken veel kerken in Steenwijkerland samen. De doelstelling van DPS is om een spreekbuis te zijn vanuit de samenwerkende kerken met organisaties op het gebied van sociale- diaconale en maatschappelijke zorg. Ook wil het DPS ontwikkelingen op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein signaleren en nieuwe initiatieven helpen ontwikkelen en is tevens de vraagbaak van de diaconieën op deze gebieden. Veel van de hulp die verstrekt wordt is zogenaamde ‘stille hulp’. Dit is hulp voor mensen die geen beroep kunnen doen op regelingen en fondsen bij andere organisaties, maar voor wie hulp wel noodzakelijk is. De middelen hiervoor komen uit het ‘Noodfonds’ van het Diaconaal Platform.

 

Zondag 28 november, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie, Werelddiaconaat Moldavië

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

 

Zondag 17 oktober, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie, Werelddiaconaat Kameroen

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving.

 

Zondag 24 oktober, 1e collecte diaconie bij Heilig Avondmaal bestemd voor: Kerstmaaltijd minima

De maaltijd voor minima rond de Kerst:

Ook dit jaar gaat het Diaconaal Platform samen met de stichting Jy, St. Present en St. Voedselbank Steenwijkerland een maaltijd voor minima organiseren voor de kerst.

De afgelopen jaren toen we nog geen Corona hadden organiseerden we een maaltijd voor zo’n 100 personen, gezinnen met kinderen, ouderen en alleenstaanden bij een restaurant. Dit was altijd een groot succes. Voor de financiering vragen wij een gift.

De avondmaalscollecte van vandaag is bestemd voor deze maaltijd.

 

Zondag 31 oktober, 3e collecte bestemd voor: ZWO, La Tulipe in Mikondo DRCongo

Mikondo is een grote achterstandswijk in Kinshasa, die nog steeds groeit. De Congolese levensstandaard is de twee na laagste van de wereldranglijst.

Met de coronapandemie zijn de levensomstandigheden nog moeilijker geworden.

Onze hulp vanuit Nederland blijft nodig om de 1200 leerlingen van kwalitatief goed onderwijs te kunnen voorzien.

Er is kleuteronderwijs, lager- en middelbaar onderwijs. Daarnaast zijn er diverse opleidingen voor praktische beroepen, zoals naaien, timmeren, metselen, autotechniek, elektrotechniek.

Ook is er een leercentrum voor administratieve beroepen en een trainingscentrum voor universiteitsstudenten.

Mieke Rang is net terug van een werkbezoek aan Mikondo. Ze zal vandaag iets vertellen over de actuele situatie aldaar.

Onze steun voor de school La Tulipe is, juist nu, zeer hard nodig. Helpt u daaraan mee?

Voor actuele informatie: www.mikondo.nl

Dankdag, woensdag 3 november, 3e collecte bestemd voor: Heifer

Stop honger! Help een moeder! Moeders in ontwikkelingslanden staan vaak op achterstand. Ze hebben meestal weinig onderwijs genoten en dragen de zwaarste lasten in en om het huis. Een kipstartpakket voor een moeder veranderd een heel gezin. Met een praktische training en een paar kippen om te beginnen, zien we moeders opbloeien tot krachtige ondernemers. En zo zorgen ze ervoor dat hun kinderen naar school kunnen. .