Diensten in de stille week naar Pasen toe:

Diensten in de stille week naar Pasen toe:

Donderdag 1 april

Grote Kerk        Viering Heilig Avondmaal

19.00 uur             Voorganger: Ds. B. Haanstra

OvD: Dhr. J. Remijnse

Lector: Marit Buizer

Organist: Marjo Withaar-Schalk

Koster: Teun Bos

Doe-team: Theo de Haan; Peter den Hartog

                            Collecte:diaconaat en kerk; World Servants Steenwijkerland

 

Collecte bij Heilig Avondmaal, bestemd voor: Stille Hulp

Binnen de diaconie is een reservefonds om in voorkomende gevallen gemeenteleden te helpen die in (financiële) problemen zijn gekomen. Hiervoor is het nodig te beschikken over de financiële middelen daarvoor. U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken naar:  NL 49 RABO 0685 1147 32, t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Steenwijk o.v.v. collecte 1 april ‘Stille Hulp’.

 

Donderdag 1 april, 3e collecte bestemd voor: World Servants Steenwijkerland.

Actiegroep Steenwijk bouwt met World Servants aan verandering. World Servants wil mensen enthousiast maken om iets voor een ander te betekenen. Jaarlijks werken zo’n 800 vrijwilligers mee in een ontwikkelingsproject van partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. Ze bouwen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika mee aan bijvoorbeeld een school of een kliniek. Daardoor verandert niet alleen het leven van de mensen daar, maar ook de jongeren zelf veranderen. Dat noemt World Servants bouwen aan verandering. Door de coronapandemie zijn veel projecten in 2020 doorgeschoven. Ook in 2021 zal mogelijk een deel niet door kunnen gaan. Maar wanneer het weer kan, staan de vrijwilligers klaar om te vertrekken. U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken naar: NL 49 RABO 0685 1147 32, t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Steenwijk o.v.v. collecte 1 april ‘World Servants’.

Vrijdag 2 april

Grote Kerk        Goede vrijdag

19.30 uur             Voorganger: Ds. B. Haanstra

OvD: Dhr. H. Kroes

Organist: Janny Bennen-Stakelbeek

Lector: Jos Jansen

Koster: Geeske Quist

Doe-team: Dennis Dekker; Robert van Buiten

Onnaveld            Viering Heilig Avondmaal

19.00 uur             Voorganger: Ds. D.J. Lagerweij  (Zwolle)

OvD: Mevr. L. Troelstra

Eesveen               Viering Heilig Avondmaal

20.15 uur             Voorganger: Ds. D.J. Lagerweij (Zwolle)

OvD: Mevr. M. Tissingh

Zaterdag 3 april

Grote Kerk        Stille zaterdag

20.30 uur             Voorganger: Ds. A. van ’t Zand

OvD: Dhr. B. Tissingh

Lector: Janny van ’t Zand

Organist:  Janny Bennen-Stakelbeek

Koster: Teun Bos

Doe-team: Jan Kolk, Marit Buizer

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » Diensten in de stille week naar Pasen toe: