Dorcas Voedselactie 2021

Iedereen kan meedoen

Ook dit jaar organiseren we als ZWO weer de Dorcas Voedselactie in de maand november.
We doen dit – net als vorig jaar – door geld te doneren en niet door producten in te zamelen.
De Corona crisis maakt dat dit ook nu nog niet verantwoord lijkt.
U kunt uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van de ZWO: NL 83 RABO 0149 1081 25 o.v.v. Dorcas 2021

Voor meer informatie : zie “de Brug” van oktober. Doet u ook mee?

of lees meer https://dorcas.nl/

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » Dorcas Voedselactie 2021