een Nieuwe huis

Hierbij enkele impressie ‘foto’s’ van een nieuw huis.

Dit n.a.v. onze gemeenteavond van 28 april 2021 waarin verteld is van wat er tot nu toe is gedaan, wat we nog gaan doen en wat nu de status is van de ingediende aanvraag.

Wim Hultink