Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2022

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

Actie Kerkbalans dit jaar

De actie zal worden gehouden in de periode van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari.

In coronatijd is het samen kerk-zijn onder druk komen te staan. Gelukkig zijn we in de kerk op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Toch blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten.

Wat verlangen veel mensen ernaar elkaar op zondag in alle vrijheid weer te ontmoeten en sámen te zingen, te luisteren naar Gods Woord, de sacramenten te vieren. Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd ontdekt dat er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven. Laten we dat met elkaar vasthouden.

Er komt ongetwijfeld een tijd dat we weer kunnen gaan opbouwen.
Bij het opbouwen is uw steun hard nodig. Daarbij kan gedacht worden aan uw  inzet bij het kerkenwerk maar ook uw financiële bijdrage om  het kerkenwerk mogelijk te maken.
De inkomsten uit de actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Het is een belangrijke randvoorwaarden om als kerk de taken te kunnen uitvoeren. Actie kerkbalans is het moment waarop u door uw financiële bijdrage uw verbondenheid met God en met elkaar tot uitdrukking kunt brengen.
Met uw steun kunnen we niet alleen vandaag maar ook morgen kerk zijn.

Een brief of een email met het verzoek een bijdrage toe te zeggen ontvangt u tussen 15 januari en 29 januari 2022

Voor meer informatie over deze actie verwijzen we u naar het informatiebulletin.

Tevens kunt u informatie vinden op onze betaalportaal, Via dit portaal kunt u een bijdrage doen.

Hier bevindt u zich:
Home » Financieel bijdragen » Actie Kerkbalans

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline