Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2023

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Ook dit jaar doen we via de actie kerkbalans een beroep op u om na te denken over de betekenis van de kerk voor u. Is het een plek waar u God vindt? Een plek waar u gelijkgestemden ontmoet, uw zorgen kunt delen of naar anderen omkijkt? Waar u tijd vindt om te bidden en te bezinnen, en kunt groeien als mens? Of vooral een moment in de week waar u even rust kunt vinden van de dagelijkse beslommeringen?

De waarde van de kerk is voor ieder gemeentelid weer anders. Maar feit is dat onze kerk voor veel mensen van grote betekenis is! Die momenten in de week waarop we samenkomen om te zingen en muziek te maken, het geloof met elkaar delen en tot rust te komen, is voor veel van ons niet weg te denken. Tegelijk is het een plek van waaruit we zorgen voor de mensen om ons heen. We zijn dankbaar dat we zo met elkaar van betekenis mogen zijn voor elkaar en voor de samenleving.

Het afgelopen jaar bouwden we zowel figuurlijk als letterlijk verder aan het kerkzijn. Het kerkelijk gebouw is zodanig verbouwd dat ook meerdere geledingen van de Steenwijker samenleving uitgenodigd worden gebruik te maken van de ruimten in de kerk. Op deze manier wordt een voorwaarde geschapen, elkaar te ontmoeten en daarmee elkaar beter te leren kennen.

We hopen dat ook u zich welkom zult voelen en zich gezien weet. Dat de kerk een plek is die, op wat voor manier dan ook, van waarde voor u is.

Ook in 2023 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. Daar hebben we uw steun bij nodig! Met deze brief doen we daarom een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage. 

Want kerk-zijn kost geld. Denk aan het  kerkgebouw, het pastoraat, het kinderwerk, het jeugdwerk, het ouderenwerk enz. Alleen samen kunnen we dit waarmaken! Samen voor de kerk van morgen. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.

 

Daarom doen wij mee met de Actie Kerkbalans. Geef ook!

 

Voor meer informatie over deze actie verwijzen we u naar het informatiebulletin.

Tevens kunt u informatie vinden op onze betaalportaal, Via dit portaal kunt u een bijdrage doen.

 

Hier bevindt u zich:
Home » Financieel bijdragen » Actie Kerkbalans

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline