FOCUS START SEIZOEN 2021/2022

FOCUS START SEIZOEN 2021/2022

Weet u het nog waar Focus voor staat? Je zou het bijna vergeten zijn , na al die corona perikelen. Focus is bedoeld als een gemeente breed proces van bezinning op missionair gemeente zijn, vanuit een hernieuwde gerichtheid op Jezus Christus. Focus is een leerproces , waarbij we twee belangrijke bewegingen beogen: een beweging naar binnen, naar het hart van de gemeente en naar ons eigen hart. Samen dieper in gesprek gaan wie Jezus Christus voor ons is. De vraag hoe wij in deze tijd geloofwaardige getuigen van Hem mogen zijn, is op de eerste plaats een vraag naar ons eigen geloof. Hoe verbinden wij nou ons geloof met alle dagelijkse dingen? Ons werk, onze vrienden, school, de plaats waar wij wonen etc.  Tegelijkertijd is Focus een hernieuwde beweging naar buiten,waarin we onze ogen,ons hart en ons leven openen voor de mensen om ons heen, juist ook voor hen die Christus niet kennen. In elk blok ( totaal 6 stuks) gaat het er niet om , om eindeloos door te redeneren, maar juist om tijdens of na zo’n blok in beweging te komen.

Even een paar belangrijke data , noteer deze alvast in uw agenda:

Dinsdagavond 7 september om 19.45(kerk open vanaf 19.30) in de Grote Kerk hoopt Ds. Dick Wolters U mee te nemen wat wij in het seizoen 2021/2022 zoal gaan behandelen. Hij zal dan ook in gaan op de te behandelen blokken.

Zondag 12 september 2021 om 9.30 hoopt Ds. D. Wolters voor te gaan in een Missionaire Dienst, waarin ook enkele leden van het koor El Jakim zullen optreden. De gemeente en koorzang wordt begeleid door Harold Kooy  aan de piano.

Voor wie is dinsdagavond 7 september bestemd, niet alleen voor de kringleiders en deelnemers van de reeds bestaande 8 kringen, maar ook voor alle gemeente leden , die hierover meer willen weten, of willen gaan mee doen. We hebben nog 8 boekjes hier op voorraad liggen en als die op zijn , bestellen wij er meer, dus kom en doe mee!

Kom laten we onze eigen bubbel is proberen te doorbreken en leren hoe we als gemeente van Jezus Christus naar buiten kunnen treden. Immers Jezus vraagt dat aan ons vlak voor Hij ten hemel opstijgt: Ga dus op weg en maak alle mensen tot mijn volgelingen, door hen te dopen in de naam van de Vader,de Zoon en de Heilige Geest.

In het bijbel boek Handelingen wordt de naam van Jezus Christus verkondigd en beleden. Deze naam alleen heeft geweldige kracht, want duizenden kwamen tot bekering. Wij hoeven het dus niet alleen te doen,de Geest van Christus gaat met ons mee. Natuurlijk kun je tegenstand verwachten als je de naam Christus noemt, in handelingen 5 vers 28 werd het hun zelfs verboden de naam van Christus te noemen, wat dat betreft zijn de tijden niet veranderd. Maar laat u daardoor niet tegen houden want : Al zo lief heeft God  deze wereld , dat Hij zijn Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in Hem geloofd niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

KOMT SLUIT U AAN EN DOE ALS WIJ.

Namens de Stuurgroep FOCUS,

Fred Boot