FOCUS-TRAJECT OP PAUZE

Bij de start van 2021 heeft de Focus Stuurgroep zichzelf de vraag gesteld of de doelstellingen van het Focus Traject voldoende gehaald werden en konden worden. Deze vraag werd extra actueel door de lockdown waarin ons land zit en die naar alle waarschijnlijkheid verlengd zal worden. Uit de gemeente krijgen we veel signalen dat de groepen niet samenkomen en de inhoudelijke gesprekken niet gevoerd konden worden. Gemeente-avonden over Focus konden door Corona geen doorgang vinden. Doelstellingen werden daardoor niet meer gehaald. Daarom heeft de Focus stuurgroep aan de Kerkenraad het advies gegeven tot september 2021 een pauze in te lassen. De Kerkenraad heeft dit advies over genomen. We hopen en bidden dat we in september weer naar “normaal “zijn teruggekeerd, zodat we dan een start gemaakt kan worden met blok 3en in 2022 blok 4 t/m6 aan de orde komen.

Stuurgroep Focus-Traject.