Focustraject gestart

Het Focustraject is gestart in onze gemeente, maar U kunt zich nog steeds hiervoor aanmelden. Bij de Focusgroep van Ds. Bob Haanstra is nog plaats. Maar u kunt ook zelf een groep samenstellen. Voor aanmelden van een gespreksgroep mail even naar Marcel Smit flobbesmit@kpnplanet.nl  of  voor een Focusgespreksboek   naar  fredboot47@gmail.com.
De gesprekken  bij Focus gaan er steeds weer om opnieuw de verbinding te maken tussen  het geloof en ons eigen leven, wat betekent het geloof in mijn eigen concrete situatie? Het gaat om een hernieuwde en verdiepte ontmoeting met Jezus Christus. Naast het luisteren naar elkaar willen we bovenal luisteren naar wat God ons wil zeggen door zijn Woord en Geest. Dit alles met het doel om gemeente breed een missionaire gemeente te worden. U bent van harte welkom.

Hier bevindt u zich:
Home » Actualiteiten » Focustraject gestart