Geef elkaar de ruimte

Vanaf 25 september zijn een aantal coronamaatregelen komen te vervallen.
Een daarvan is de basisregel om verplicht 1,5 meter afstand te houden.
Naast deze niet meer van kracht zijnde regel is de gezondheidscheck en de verplichte registratie niet meer vereist.

Voor de kerkenraad geldt als uitgangspunt dat iedereen zich veilig en gerespecteerd moet kunnen voelen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen.
Omdat het van te voren controleren of mensen welkom zijn niet past bij een kerkelijke bijeenkomst zal voor het bijwonen van kerkdiensten geen coronatoegangsbewijs worden ingevoerd.

Om een veilige omgeving te creëren zullen in de eerste plaats de gemeenteleden elkaar de ruimte moeten geven.

Om bedoelde ruimte te kunnen bieden zal de huidige opstelling van de stoelen worden gehandhaafd. Tevens wordt de regel om  één stoel ruimte tussen de eenheden (mensen uit hetzelfde huis) te houden worden gehandhaafd.
De kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk.

De volgende basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:

  • Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
  • thuisblijven en testen bij klachten;
  • zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;
  • de basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” verandert in een dringend advies om gepaste afstand te houden.
  • Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen

 

 

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » Geef elkaar de ruimte