GEMEENTEAVOND 14 oktober 2021

 om 20.00 uur in de Grote Kerk.

U bent van harte welkom op deze gemeenteavond , die geleid zal worden door Ds. Dick Wolters uit Amsterdam. Hij zal ons meenemen en voor bereiden op de komende gesprekken 3 en 4 en ingaan op de inhoud van het tweede werkboek BLOK 4. Voor ons als GGG en kringen, betekent dit ook dat we nieuwe werkboeken moeten aanschaffen. Wij hopen op een voortzetting van de gemeente-avond van 12 september j.l. Met een prima opkomst uwerzijds. De vraag voor u is dan : Hoe zou onze gemeente elkaar kunnen helpen om zichtbare christenen in  de maatschappij te zijn?
Deze avond wordt via de TV uitgezonden!!!

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » GEMEENTEAVOND 14 oktober 2021