Gemeenteavond ” te beroepen predikant”

Gemeenteavond dinsdag 9 februari –  te beroepen predikant

In een bijzondere vergadering van de complete kerkenraad is dinsdag 26 januari het advies van de beroepingscommissie ten aanzien van een te beroepen predikant besproken.
De kerkenraad was er unaniem van overtuigd dat het een wijs advies is en daarmee tot kandidaatstelling heeft besloten.
De volgende stap in de beroepingsprocedure is nu om de verkozen predikant aan de gemeente voor te stellen. Daarvoor zal een online gemeenteavond worden gehouden op dinsdagavond 9 februari, aanvang 18.30 uur.
Op deze avond zal informatie verstrekt worden over de kandidaat en kunt u instemmen met een uit te brengen beroep.

Aanwezige BELIJDENDE LEDEN,  EN OOK DOOPLEDEN VAN 18 JAAR EN OUDER, EN GASTLEDEN zijn stemgerechtigd.

U kunt zich per e-mail tot en met zondag 7 februari opgeven voor deze avond;

e-mailadres gemeenteavond@pkn-steenwijk.nl

 

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » Gemeenteavond ” te beroepen predikant”