GGG Gemeente Groei Groepen

Gemeente Groei Groepen.

 

Binnen onze gemeente komen regelmatig een aantal Gemeente Groei Groepen bijeen

voor een (geloofs)gesprek waarbij een boekje over de brief van Jacobus het uitgangspunt is.

Het bijwonen van een gesprekgroep sluit prachtig aan bij het jaarthema van de kerk: Aan Tafel.

De meeste groepen komen tweewekelijks bijeen op de volgende plaatsen:

 

Onnaveld: in het  Trefpunt.

Maandagmiddag 14.00 uur.

Informatie: Roelie Stevens:  0645141799

 

Onnaveld: in het Trefpunt

Maandagavond 19.45 uur.( in de oneven weken)

Informatie: Jelly Kuiper . Tel: 06 30115510

 

Tuk: bij fam. Evenhuis.

Maandagavond in overleg ( eens per 3-4 weken)

Informatie: Kosse Jonker: 0521769050

 

Eesveen: de Ontmoeting

Woensdagavond 20. 00 uur.

Informatie: Bert Tissing: 06 12165832

 

Voor algemene informatie over de gespreksgroepen

kunt u contact opnemen  met coördinator Roelie Stevens 06 45741799.