Intrededienst ds. M.N. Ariesen-Holwerda

Aanmelden Intrededienst ds. M.N. Ariesen-Holwerda 5 september


Op zondag 5 september om 09.30 uur in een centrale dienst in de Grote kerk, zal ds. Ariesen-Holwerda door ds. Haanstra bevestigd worden als predikant van onze gemeente.
Naast een aantal genodigden zijn uiteraard ook eigen gemeenteleden en ander geïnteresseerden van harte welkom in deze dienst, waarbij het in tegenstelling tot de huidige regels wel verplicht is om u van te voren aan te melden.
Dit omdat het maximaal aantal bezoekers nog steeds 250 is en een grote opkomst verwacht mag worden.
Vanaf nu kunt u zich aanmelden tot en met dinsdag 31 augustus via het e-mailadres intrededienst.dsariesen@pkn-steenwijk.nl Uiterlijk vrijdag 3 september ontvangt u dan per e-mail bericht of een plaats voor u gereserveerd is of niet.
We hopen en vertrouwen er op dat we ds. Marieke Ariesen kunnen verwelkomen in een “volle” kerk.

Gerard Bolding (scriba)

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » Intrededienst ds. M.N. Ariesen-Holwerda