Kerkdienst vanaf 1 juni 2020

2020-Protocol PG – Steenwijk

Vanaf 1 juni mogen er weer activiteiten worden georganiseerd door de Protestantse Gemeente. Het is de bedoeling dat activiteiten weer worden opgestart. Tot 1 juli geldt max. 30 personen per gebouw. Het ligt in de verwachting dat per 1 juli het aantal personen 100 (per gebouw) wordt.

Voor de zondagse erediensten in de Grote Kerk betekent dit dat we het aantal aanwezigen in de maand juni uitbreiden tot 30 personen. Zo kunnen we ervaring opdoen met looproutes, zitplaatsen 1,5 m uit elkaar, hygiënemaatregelen, etc. Vanaf 1 juli gaan we dit uitbreiden tot 100 aanwezigen.
In Eesveen worden weer diensten gehouden vanaf 1 juli. In Onnaveld gaan de diensten niet door. Daar wordt gekeken hoe dit weer kan vanaf 1 september.

Overige activiteiten, zoals vergaderingen, bijeenkomsten, openstelling van de kerk zijn voorbeelden die weer kunnen worden georganiseerd, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Regels voor iedereen

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Ben je (licht) neusverkouden, hoesterig, benauwd? Dan blijf je thuis.
 • Heb je koorts 38 of meer? Dan blijf je thuis.
 • Heeft iemand op je woonadres koorts 38 of meer? Dan blijf je thuis.
 • 70+? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.
 • Voor leden met aandoeningen zoals beschreven op www.rivm.nl kan het verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen onderling tot en met 12 jaar).
 • Ga voordat je naar het kerkgebouw vertrekt thuis naar het toilet.
 • Was voor je naar het kerkgebouw gaat, thuis je handen met water en zeep. Minimaal 20 seconden!
 • Bij binnenkomst van het kerkgebouw handen wassen/ontsmetten.
 • Schud geen handen.

 

 Regels voor Erediensten

 • Geen samenzang.
 • Iedereen, behoudens leden die leven onder 1 dak, zit tenminste 1,5 meter van elkaar.
 • Er komt een e-mailadres beschikbaar, waarbij een reservering wordt aangevraagd. Zonder reserveringbevestiging kunt u het kerkgebouw niet betreden.
 • Geen ontmoeting en koffie drinken na de dienst.
 • Collecte zal bij de uitgang zijn.

Regels voor overige bijeenkomsten

 • Thuisbijeenkomsten zijn vooralsnog niet toegestaan, alleen in gebouwen van de kerk.
 • Voor alle andere bijeenkomsten geldt: Kan het worden uitgesteld? Zo ja: uitstellen!
 • Geen verhuur van onze kerkgebouwen.

 

Een gebruiksplan en reinigingsplan wordt opgesteld en ligt vanaf juni in het gebouw ter inzage.