KERKDIENST ZONDER VERWARMING

KERKDIENST ZONDER VERWARMING op zondag 10 januari 2021

Deze dienst wordt opgenomen in een ‘koude’ kerk. De verwarming gaat voor deze dienst naar 16 graden om stookkosten uit te sparen. Doet u thuis ook mee door de verwarming tijdens de online dienst op 10 januari een paar graden lager te zetten? Hiermee vraagt de diaconie de aandacht voor een actie van Stichting Mensenkinderen: ‘Brandhout meer nodig dan ooit’.

Zondag 10 januari, 1e collecte diaconie bestemd voor ‘Mensenkinderen met actie Brandhout’

De winters in Moldavië en Armenië zijn vreselijk koud. Om te voorkomen dat er op grote schaal ontbossing plaats vindt, is het sprokkelen van hout verboden. Brandhout moet gekocht worden bij officiële handelaren. Met name bejaarden en eenoudergezinnen hebben daar geen geld voor. Veel arme gezinnen staan voor een onmogelijke keuze: ‘Besteden we het kleine beetje geld dat we nog hebben aan voedsel of aan brandhout’? Het is de keuze tussen honger lijden of kou lijden. Het geven van brandhout aan arme gezinnen is in veel gevallen van levensbelang

U kunt een bijdrage overmaken naar Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk:
NL49 RABO 0685 1147 32, onder vermelding van datum en doel collecte.

Of kijk bij het betaalportaal op deze site.