KERSTATTENTIE VAN DE DIACONIE

KERSTATTENTIE VAN DE DIACONIE

Jaarlijks deelt de diaconie aan het eind van het jaar een ‘kerstattentie’ uit aan mensen die een financieel steuntje in de rug nodig hebben.
In aanmerking kunnen komen gezinnen of alleenstaanden die onder het minimum leven en daarbij bijv. door ziekte extra kosten hebben.
Kent u iemand die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen, wilt u dat dan vóór 12 december doorgeven aan de diaconie.

Onder vermelding van naam, adres, woonplaats en motivatie.

Namens de diaconie: Tineke  Dijkstra e-mail: mensedijkstra@gmail.com  (0521-518940)
Dirk Harsevoort e-mail: dharsevoort@kpnplanet.nl (0521-511075)