KERSTDIENSTEN ANDERS

KERSTDIENSTEN ANDERS

Alvast kijken we vooruit naar kerst en ontdekken dat het toch weer een andere kerstperiode wordt dan we hoopten.

Vrijdag 24 december geen fysieke dienst. Omdat na 17.00 uur er geen bijeenkomsten mogen zijn hebben we moeten besluiten de kerstnachtdienst digitaal op te nemen. U zult begrijpen dat dat een grote teleurstelling is voor iedereen. Er waren mooie plannen gemaakt en die hebben we helaas weer moeten afzeggen. Daarvoor in de plaats zijn we nu druk bezig om een mooie kerstnachtdienst op te nemen die u dan thuis kunt bekijken. Als gemeente hebben we het nodig om elkaar ook moed te geven en af en toe een groot compliment. Hulde vanaf deze plaats aan al die teleurgestelde mensen die zich nu toch weer met goede moed op iets nieuws richten. Het thema van deze digitale dienst die we om 19.45 uur hopen uit te zenden is: “Verlangen naar licht. Weer anders naar kerst.” Het corps Crescendo en het koor Vocal @Motion verlenen muzikale medewerking evenals Arjen Kroes op het orgel. Ds.Sander van ’t Zand en Ds. Marieke Ariesen zullen de dienst samen leiden.

Zaterdag 25 december Omdat de kerstnachtdienst nu niet speciaal op gezinnen is gericht willen we in de dienst op kerstmorgen meer aandacht besteden aan jong en oud.
Fijn dat we, zoals het er nu uit ziet, in elk geval de dienst op kerstmorgen wel kunnen vieren.
Samen met vele vrijwilligers zijn we bezig een kerstspel in te studeren dat we op kerstmorgen willen laten zien en horen voor jong en oud.
Ook een deel van het gelegenheidskoor zingt weer mee in deze dienst.
Deze dienst kunt u, kan jij wel gewoon bijwonen, maar wordt ook uitgezonden.

 

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » KERSTDIENSTEN ANDERS