KERSTKINDERKOOR

KINDERKOOR

Beste ouder(s) en/ of verzorger(s),

Helaas zijn de coronamaatregelen aangescherpt en hebben we moeten besluiten om het kinderkoor voor Kerst niet door te laten gaan. We vinden het ontzettend jammer en hadden er erg veel zin in, maar vinden het niet verantwoord dit nu door te zetten. Er hadden zich tot nu toe 34 kinderen opgegeven! Eerst dachten we nog te kunnen oefenen en dat dan op te nemen. Met een mondkapjesplicht voor kinderen vanaf groep 6 en het mengen van kinderen van verschillende scholen, lijkt ons dat ook niet verstandig.

We weten nog niet precies hoe de kerstnachtdienst en het kinderkerstfeest nu vorm gegeven zullen worden. We willen u vragen hiervoor de websites van de kerken in de gaten te houden: www.pkn-steenwijk.nl en www.steenwijk.gkv.nl

We willen u bedanken voor de opgave en betrokkenheid en hopen van harte dat het volgend jaar wel door kan gaan en uw kind(eren) weer wil(len) meezingen!

Met hartelijke groeten, Janny Bennen – Stakelbeek (PKN) Marian Bijkerk – Hofman (VZG)

Bertine Paulus (NGK)  Alma van Bruggen (GKv)