OPENSTELLING KERK

Evenals vorig jaar zal de Grote Kerk ook de komende zomer weer geopend zijn om te bezichtigen. De opening begint op 1 juni en duurt t/m ‘Kopje cultuur’.

De openingstijden zijn ’s middags van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Vrijwilligers om op deze openingstijden te fungeren als gastvrouw of gastheer kunnen zich opgeven bij Arie van Andel: 06-83333687 of Karel Hoekstra 06-36497608. U gaat dan deel uitmaken van een al bestaande groep vrijwilligers.

Met vriendelijke groet, Karel Hoekstra en Arie van Andel

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » OPENSTELLING KERK