SLINGER VAN VERHALEN

 zondag 6 maart Grote kerk

Neem een pen mee, naar de kerk als u of jij komende zondag naar de Grote kerk gaat.
Daar is een dienst voor jong en oud waarin we een begin maken met de veertigdagentijd.
We bereiden ons voor op het Paasfeest.

Dat doen we dit jaar aan de hand van een slinger van verhalen.
Elke zondag krijgt u een verhaal te horen van één van de werkgroepen. Maar deze eerste zondag vragen we jou ook naar je lievelingsverhaal.
Je mag dat op een vlaggetje schrijven en ophangen aan de slinger.

We lezen over de zalving van Jezus door een vrouw. Fijn als je meedoet. Fijn als u komt.