Talentenactie Diaconie

Talentenactie diaconie in de 40-dagentijd voor vier goede doelen.

Vandaag gaat de talentenactie van start. U krijgt bij het verlaten van de kerk een kaartje met daarin € 1,–, € 2,– of € 5,–.

De bedoeling hiervan is dat u dit bedrag gaat vermeerderen, bijvoorbeeld d.m.v. het uitvoeren van klusjes (tuin/behangplakken/verven enz.) of iets creatiefs maken en verkopen (bloemschikken/kaarten/cake/taart enz.).

Voor meer informatie zie pag. 13 van De Brug van februari (en binnenkort van maart) en de flyer die u bij het kaartje krijgt.

Heeft u een klus die u graag gedaan wilt hebben, dan zullen we proberen om ‘vraag en aanbod’ bij elkaar te brengen. Neem daarvoor contact op met Marian de Vries (tel. 06-23657146 of e-mail marian.ritsema@outlook.com). Of neem uw vraag mee naar de kerk en geef het af bij een diaken. Afhankelijk van de reacties plaatsen we mogelijk een ‘prikbord’ waarop alle klussen verzameld worden en iemand die een klus zoekt, hiermee in contact kan komen met een vrager.

 

Van de Diaconie: BIJ-vriendelijke zadenactie – doe ook weer mee!

Er is keuze uit drie verschillende mengsels met elk meer dan twintig verschillende bloemsoorten: een Bijenmengsel, een Vlindermengsel en een Kindertuinmengsel. De zaden worden geleverd door Douma Zaden in Burgum.

VAN DE DIACONIEBIJvriendelijke zadenactie – doe ook weer mee!

Kosten: één zakje kost €2,50, drie zakjes kosten €7,00.

Bestellen: via e-mail naar koobderoo@gmail.com o.v.v. “Zadenactie diaconie” of door ‘s avonds tussen 19.30-21.00 uur te bellen naar 06-22374277.

Bij bestelling doorgeven: naam, adres, postcode, mengselkeuze en aantal zakjes.

Aflevering: in week 15 (indien mogelijk al eerder).

Bestellen kan t/m zaterdag 02 april a.s.

 

Zie voor nadere informatie over deze actie het artikel in De Brug van februari (blz 17). De opbrengst van de zadenactie wordt geschonken aan vier diaconale doelen: 1) SAVE van Kerk in Actie, 2) de school La Tulipe in DRCongo, 3) World Servants Steenwijkerland en 4) Stichting Voedselbank Steenwijkerland.

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » Talentenactie Diaconie