Talentenactie in de 40 dagentijd 2022

Protestantse Gemeente te Steenwijk     Diaconie

TALENTENACTIE DIACONIE in de 40-dagentijd voor vier goede doelen.

U kunt de opbrengst van de ‘werkzaamheden’ voor de talentenactie inleveren. Graag in een envelop met daarin ook vermeld wat er gedaan is om tot het bedrag te komen. Inleveren kan in de kerk, bij de diaken(en). Overmaken naar bankrekening van de diaconie kan ook: NL49RABO0685 1147 32, t.n.v. Diaconie PGS o.v.v. talentenactie. Is het nog niet gelukt om het werk uit te voeren, dan kan de opbrengst de komende weken nog overgemaakt worden naar de diaconie.

Tussenstand na zondag 17 april: € 1.775,– (hier komt de opbrengst van de zadenactie nog bij. De opbrengst is voor vier diaconale doelen: 1) SAVE van Kerk in Actie, 2) de school La Tulipe in DRCongo, 3) World Servants Steenwijkerland en 4) Stichting Voedselbank Steenwijkerland.

pp-13-maart-Talenten-en-Zadenactie-diaconie.pdf

×

 

Talentenactie in de 40 dagentijd 2022

 

Van de diaconie: talenten- en zadenactie in de 40-dagentijd.

 

De afgelopen periode is er druk gewerkt door velen om het bedrag van de ontvangen talentenkaart (met 1, 2 of 5 euro munten) te vermeerderen.

In navolging van Mattheus 25 waarin Jezus een beroep doet op de mensen om hun talenten te delen. Wat zouden wij kunnen betekenen voor een ander met ons talent?

We hebben een fotoshoot gehad en genoten van overheerlijke koek en koekjes van de BTD-jongeren. Hun activiteiten hebben inmiddels ruim€ 400,– opgebracht.

Geweldig mooi resultaat jongelui!

Er is met een 3D printer een object gemaakt en daarna te koop aangeboden en verkocht: opbrengst € 150,–.

Bent u aan het klussen geslagen, of een andere activiteit en is de klus geklaard?

Dan kunt u op zondag de opbrengst inleveren bij de ingang van de kerk, daar staat een ‘kerkgebouw’ waarin het achtergelaten kan worden.

Ook is er wel een diaken aanwezig om af te geven.

Graag in een envelop met daarin ook vermeld wat er gedaan is om tot het bedrag te komen.

Overmaken naar bankrekening van de diaconie kan ook: NL49 RABO 0685 1147 32, t.n.v. Diaconie PGS o.v.v. ‘talentenactie’.

 

Zadenactie.

Gedurende de actieperiode konden BIJ-vriendelijke bloemzaden gekocht worden, waarmee de vier goede doelen gesteund werden en een bijdrage geleverd werd aan de instandhouding van de natuur. Net als vorig jaar hebben veel gemeenteleden zaden gekocht. In de loop van het jaar kunnen zij genieten van prachtige bloemen.

De opbrengst van beide acties is voor vier diaconale doelen: SAVE van Kerk in Actie, de school La Tulipe in DRCongo, World Servants Steenwijkerland en Stichting Voedselbank Steenwijkerland.

Heel hartelijk dank namens de diaconie en de vier goede doelen,

Thecla de Graaf, Marian de Vries, Koob de Roo (zadenactie) en Doetie Kruithof

 

Hierna een paar voorbeelden van activiteiten.

Op zondag 10 of 17 april kunt u de opbrengst van uw actie inleveren. Het zou leuk zijn om een briefje in de envelop te vinden met uw actie. Meer weten?

Bel of mail gerust. We zijn benieuwd naar verhalen, foto’s en filmpjes.

Namens de diaconie een talentvolle actie toegewenst,
Marian de Vries (tel. 06-23657146 of mail: marian.ritsema@outlook.com),
Doetie Kruithof (doetie.kruithof@ziggo.nl)
en Thecla de Graaf ( thecla.degraaf@accrete.nl)

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » Talentenactie in de 40 dagentijd 2022