TOERUSTINGSAVOND

Eenmaal per jaar wordt er voor pcd-ers, ouderlingen, kerkelijk werkers en andere mensen die in het Pastoraat werken een ontmoetings-  en toerustingsavond gehouden. Dit geeft de gelegenheid voor  ontmoeting, uitwisselen van ervaringen en  leermomenten.

Dit jaar wordt op  woensdag 27 oktober om 20 uur het thema behandeld:

‘Als kinderen andere wegen gaan’   o.l.v. ds. Dick Wolters uit Amsterdam.

Er wordt nagedacht over een  veel voorkomende vraag bij pastoraal bezoek.

‘Onze kinderen gaan andere wegen, andere kerk, soms geen kerk meer…..’ Nogal wat jongeren verdwijnen uit de kerk en hun ouders vragen zich af wat zij verkeerd hebben gedaan. De tieners, twintigers en dertigers van nu maken kennis met heel andere horizonten dan hun ouders en grootouders. Er is een enorm aanbod van gedachten, opvattingen, leefstijlen en muziekculturen. Datzelfde geldt voor geloof en levensoriëntatie. De vanzelfsprekendheid om het spoor van de ouders te volgen is weggesijpeld. Hoe daar mee om te gaan. Een pastoraal leermoment.

Als u niet in het pastoraat werkzaam bent , maar het onderwerp wel uw interesse heeft weet u dan ook van harte welkom.
De inloop met koffie is vanaf 19:45 in de Grote kerk.

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » TOERUSTINGSAVOND