Focus traject

EVALUATIE FOCUS PROJECT.

EVALUATIE FOCUS PROJECT.   Eén van de onderwerpen voor de gemeenteavond 14 november 2022 is de evaluatie van het Focus project. Onderdeel van deze evaluatie is een enquête die gemeente leden kunnen invullen. Enquête Focus Hoe heeft u Focus ervaren? We stellen uw...

Focus blok 6 gesprek 1 GEZONDEN DOOR JEZUS

GEZONDEN DOOR JEZUS Goed nieuws brengen Lees je mee deze week? Jesaja 52: 1-7, Marcus 1: 14-15   Marcus 1: 15 Dit was wat hij (Jezus) zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’        ...

FOCUS START SEIZOEN 2021/2022

Weet u het nog waar Focus voor staat? Je zou het bijna vergeten zijn , na al die corona perikelen. Focus is bedoeld als een gemeente breed proces van bezinning op missionair gemeente zijn, vanuit een hernieuwde gerichtheid op Jezus Christus. Focus is een leerproces , waarbij we twee belangrijke bewegingen beogen: een beweging naar binnen, naar het hart van de gemeente en naar ons eigen hart. Samen dieper in gesprek gaan wie Jezus Christus voor ons is. De vraag hoe wij in deze tijd geloofwaardige getuigen van Hem mogen zijn, is op de eerste plaats een vraag naar ons eigen geloof. Hoe verbinden wij nou ons geloof met alle dagelijkse dingen? Ons werk, onze vrienden, school, de plaats waar wij wonen etc.  Tegelijkertijd is Focus een hernieuwde beweging naar buiten,waarin we onze ogen,ons hart en ons leven openen voor de mensen om ons heen, juist ook voor hen die Christus niet kennen. In elk blok ( totaal 6 stuks) gaat het er niet om , om eindeloos door te redeneren, maar juist om tijdens of na zo’n blok in beweging te komen.

Even een paar belangrijke data , noteer deze alvast in uw agenda:

Dinsdagavond 7 september om 19.45(kerk open vanaf 19.30) in de Grote Kerk hoopt Ds. Dick Wolters U mee te nemen wat wij in het seizoen 2021/2022 zoal gaan behandelen. Hij zal dan ook in gaan op de te behandelen blokken.

Zondag 12 september 2021 om 9.30 hoopt Ds. D. Wolters voor te gaan in een Missionaire Dienst, waarin ook enkele leden van het koor El Jakim zullen optreden. De gemeente en koorzang wordt begeleid door Harold Kooy  aan de piano.

Voor wie is dinsdagavond 7 september bestemd, niet alleen voor de kringleiders en deelnemers van de reeds bestaande 8 kringen, maar ook voor alle gemeente leden , die hierover meer willen weten, of willen gaan mee doen. We hebben nog 8 boekjes hier op voorraad liggen en als die op zijn , bestellen wij er meer, dus kom en doe mee!

Kom laten we onze eigen bubbel is proberen te doorbreken en leren hoe we als gemeente van Jezus Christus naar buiten kunnen treden. Immers Jezus vraagt dat aan ons vlak voor Hij ten hemel opstijgt: Ga dus op weg en maak alle mensen tot mijn volgelingen, door hen te dopen in de naam van de Vader,de Zoon en de Heilige Geest.

In het bijbel boek Handelingen wordt de naam van Jezus Christus verkondigd en beleden. Deze naam alleen heeft geweldige kracht, want duizenden kwamen tot bekering. Wij hoeven het dus niet alleen te doen,de Geest van Christus gaat met ons mee. Natuurlijk kun je tegenstand verwachten als je de naam Christus noemt, in handelingen 5 vers 28 werd het hun zelfs verboden de naam van Christus te noemen, wat dat betreft zijn de tijden niet veranderd. Maar laat u daardoor niet tegen houden want : Al zo lief heeft God  deze wereld , dat Hij zijn Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in Hem geloofd niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

KOMT SLUIT U AAN EN DOE ALS WIJ.

Namens de Stuurgroep FOCUS,

Fred Boot

FOCUS-TRAJECT OP PAUZE

Bij de start van 2021 heeft de Focus Stuurgroep zichzelf de vraag gesteld of de doelstellingen van het Focus Traject voldoende gehaald werden en konden worden. Deze vraag werd extra actueel door de lockdown waarin ons land zit en die naar alle waarschijnlijkheid verlengd zal worden. Uit de gemeente krijgen we veel signalen dat de groepen niet samenkomen en de inhoudelijke gesprekken niet gevoerd konden worden. Gemeente-avonden over Focus konden door Corona geen doorgang vinden. Doelstellingen werden daardoor niet meer gehaald. Daarom heeft de Focus stuurgroep aan de Kerkenraad het advies gegeven tot september 2021 een pauze in te lassen. De Kerkenraad heeft dit advies over genomen. We hopen en bidden dat we in september weer naar “normaal “zijn teruggekeerd, zodat we dan een start gemaakt kan worden met blok 3en in 2022 blok 4 t/m6 aan de orde komen.

Stuurgroep Focus-Traject.

GEMEENTEAVOND 13 JANUARI 2021 GAAT NIET DOOR!

Vanzelfsprekend gaat de gemeente-avond van 13 januari 2021 over FOCUS niet door. Stuurgroep Focus

Nieuwsbrief december 2020

Betreft: Blok 3 Gespreksgroepen en Gemeentegroeigroepen

 

Nieuwsbrief oktober 2020

De tweede nieuwsbrief

HET FOCUSTRAJECT

Als kerkenraad hebben wij  vorig jaar besloten om aan het Focustrajekt mee te gaan doen. Momenteel zijn er 20 gemeenten in Nederland, die met Focus aan de slag zijn gegaan. Focus is een gemeente-breed proces van bezinning op missionair-gemeente-zijn ,vanuit een hernieuwde gerichtheid op Jezus Christus.

Focus is een leerproces, waarbij we twee belangrijke bewegingen beogen; een beweging naar binnen, naar het hart van de gemeente en ook naar ons eigen hart. Samen dieper met elkaar in gesprek raken en elkaar te vertellen over wie God in ons leven is en wat het is om Jezus Christus  te volgen. De vraag hoe we tegenwoordig van Hem getuigen kunnen zijn, is in feite een  vraag naar ons eigen geloof. Het gaat dan ook om de vraag hoe wij  dat geloof verbinden met het leven van alle dag; ons werk;ons gezin; de plaats waar wij wonen; de sportvereniging; onze vrienden en bekenden, kortom de plaats waar God ons heeft  geroepen.

Tegelijkertijd beoogt het Focustraject een hernieuwde beweging naar buiten, waarin wij ons hart openen voor de mensen om ons heen, juist ook voor hen die Christus niet kennen.  Er is sprake van verlegenheid, omdat we er niet in slagen de grote woorden van het christelijk geloof te vertalen naar het leven van elke dag.  Het gaat er niet om, om nog meer missionaire activiteiten te organiseren, maar het gaat er vooral om hoe wij zelf dag in dag uit met God leven in navolging van Jezus Christus. En dat dit dan merkbaar wordt bij de mensen waarmee we in de week optrekken op ons werk, op het schoolplein,de sportschool de voetbalkantine etc.etc.

Het Focustraject wordt begeleid door Ds. Dick Wolters uit Vollenhove en in onze gemeente door een stuurgroep bestaande uit: Ds. Hetty Jansen,Ds. Dick Wolters, Ds. Bob Haanstra, Jacquelien en Jan Jacob Mosselaar,Inge Meindertsma,Marcel Smit en Fred Boot.

Het project is al gestart , maar heeft helaas door Corona stil gelegen . In september hopen weer verder te gaan. Er zijn inmiddels 8 groepen in onze gemeente die met het Focustraject zijn gestart. Enkele moeten zelfs nog starten, dus u bent nog op tijd om u bij een van de groepen aan te sluiten. En als er te veel zijn, geen zorg, dan starten wij een nieuwe groep op. Ook kunt u materiaal bestellen, om zelf thuis met uw kinderen het Focus traject te gaan volgen. In onze Erediensten zal er regelmatig aandacht worden besteed aan Focus. Lijkt het u wat, dan  kunt u zich aanmelden bij Marcel Smit. E-mail: Flobbesmit@kpnplanet.nl

Hier bevindt u zich:
Home » Uw Kerk » Voor iedereen » Focus traject

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline