VACATUREOVERZICHT

Vacature ouderling

 

Wat doet een ouderling zoal?
Een ouderling maakt deel uit van de Grote Kerkenraad (3 keer per jaar) en werkgroep Pastoraat en is een ‘ambtsdrager’. Zij/hij wordt bevestigd in het ambt.
De ouderling denkt mee over het beleid en bepaalt dat mede. Een belangrijke taak ligt op het terrein van de pastorale zorg, samen met predikanten, diakenen, PCD-ers en pastoraal bezoekers. Verder heeft een ouderling gemiddeld één keer in de vier weken dienst tijdens de eredienst en eventueel bij bijzondere diensten. Binnen de kerkenraad is er een taakverdeling voor ouderlingen. Geeft u om u mede gemeenteleden en wilt u daar in investeren, of kent u iemand die deze rol goed kan invullen?

 

WE ZOEKEN 10 OUDERLINGEN!!

 

Meld u bij de scriba.

 

Vacature voorzitter werkgroep
Wat doet een voorzitter werkgroep zoal?
De voorzitter is een ouderling of diaken en maakt deel uit van de Kleine Kerkenraad (7 keer per jaar) en is dus een ‘ambtsdrager’. Zij/hij wordt bevestigd in het ambt.
De werkgroep voorzitter bestuurt de gemeente en is de verbindende schakel naar zijn/haar werkgroep. Een belangrijke taak ligt naast het besturen van de gemeente in het bedenken en uitvoeren van beleid, waarvoor de werkgroep verantwoordelijk is. Wilt u verantwoording dragen en bent u goed in verbinden, inspireren zodat dingen voor elkaar komen?

 

WE ZOEKEN 7 WERKGROEP VOORZITTERS!!

 

Meld u dan bij de scriba.

 

De volgende werkgroepen zoeken een leider:
WERKGROEP EREDIENST
WERKGROEP JEUGD
WERKGROEP DIACONIE
WERKGROEP COMMUNICATIE
WERKGROEP PASTORAAT
WERKGROEP MISSIONAIR
WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING

 

Alleen de werkgroep financiën en beheer is voorzien van een voorzitter in het nieuwe seizoen.
De overige werkgroepen dus niet.