VACATURES BEROEPINGSCOMMISSIE

Vanwege de aanstaande pensionering van ds. Bob Haanstra aan het einde van dit jaar, heeft de Kerkenraad aan de huidige leden van de Beroepingscommissie gevraagd of zij bereid zijn hun werk voort te zetten in een nieuwe beroepingscommissie met het oog op de benoeming van een nieuwe predikant. (0,5 FT). Een aantal leden heeft aangegeven hier graag aan mee te willen werken. Anderen hebben laten weten een ander de mogelijkheid te willen geven om mee te helpen zoeken naar een geschikte opvolger. Er zijn dus een aantal vacatures. Mocht u belangstelling hebben om zelf deel uit te willen maken van de Beroepingscommissie, of kent u iemand die u daarvoor graag  wilt voordragen, dan vragen wij u om dit door te geven aan de scriba van de Kerkenraad.