VERKIEZING AMBTSDRAGERS

Binnenkort treden volgens het rooster de volgende kerkenraadsleden af,

Mevr. A. Potze (diaken) – niet herkiesbaar
Mevr. M. Lukas- Huisman (ouderling) – herkiesbaar
Dhr. J. Remeijnse  (ouderling) – herkiesbaar

De kerkenraad stelt de gemeenteleden tot en met 12 mei in de gelegenheid om aanbevelingen van personen voor kandidaatstelling van de ontstane en al langer bestaande vacatures, o.a. ouderling WG Jeugd,  schriftelijk en ondertekend in te dienen bij de scriba, G. Bolding,