Week van Gebed 2021

De Raad van Kerken en Missie Nederland samen, organiseren ook dit jaar weer de Week van het Gebed voor de eenheid van christenen. Naast de dienst op zondag 17 januari was het ook een goede traditie om in de diverse kerken van Steenwijk een gebedsuur in de avond te houden. Dit jaar kan dat helaas niet doorgaan en is er gekozen voor digitale gebedsbijeenkomsten. Als u naar YouTube gaat en dan de link van de Vrije Zendingsgemeente Steenwijk aanklikt,  kunt u zien wat de gebedsonderwerpen zijn. We hopen dat we op deze manier toch in onze gebeden verbonden te zijn met elkaar.

Namens de taakgroep Week van het Gebed

Jos Jansen

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » Week van Gebed 2021