ADVENTSPROJECT 2023

ADVENTSPROJECT:

Hersenkraker uit het gezinsboekje bij het adventsproject

‘Weet jij hoe laat het is?’

Vandaag op de tweede advent. We krijgen tot en met kerst een kijkje in de winkel van een klokkenmaker.
Daar staat een hele mooie bijzondere klok, maar daar moet nog wel iets aan gebeuren.
Zou de klokkenmaker wel op tijd terug zijn voor kerst, zodat iedereen weet dat het zover is?
Let op: op 24 december is er dienst in Onnaveld en Eesveen, en ’s avonds in de Grote Kerk.
Dan is er geen kindernevendienst, maar op 25 december sluiten we het project af met een kerstspel bij de klokkenmaker.

De ‘hersenkraker’ van deze week is: Kan een slak vinden dat de tijd langzaam gaat?

Leuk om met de kinderen over na te denken, bijvoorbeeld onder het (avond)eten.
Er zijn nog gezinsboekjes over, ze liggen in de kerk. Wie wil mag er eentje meenemen.

4 dec 2023 1ste advent trappen we de adventsdagen af met een dienst voor jong en oud.
Thema is dit jaar ‘Weet jij hoe laat het is?’
We krijgen tot en met kerst een kijkje in de winkel van een klokkenmaker.
Daar staat een hele mooie bijzondere klok, maar daar moet nog wel iets aan gebeuren.
Zou de klokkenmaker wel op tijd terug zijn voor kerst, zodat iedereen weet dat het zover is?

Let op: op 24 december is er dienst in Onnaveld en Eesveen, en ’s avonds in de Grote Kerk.

Dan is er geen kindernevendienst, maar op 25 december sluiten we het project af met een kerstspel bij de klokkenmaker.
Voor de gezinnen is er een gezinsboekje, dat krijgen de kinderen mee in de kindernevendienst.
edere week komt er één van de activiteiten uit het boekje in de kerkbrief.

De ‘Hersenkraker’: een mooie vraag om het thuis eens samen over te hebben.

Vandaag is de vraag: ‘wat is fijner: wachten in een rij of wachten zonder rij? En waarom dan?’