Organisatie

Organisatie & Bestuur

De organisatie van de Kerkenraad, Moderamen en Werkgroepen.

Pastoraat

De Werkgroep die de pastorale zorg ondersteunt in de wijken.

Diaconaat

De Werkgroep die de  praktische hulp binnen en buiten onze gemeente verzorgd. Dichtbij en verweg.

Jeugd

De Werkgroep die de jeugd activiteiten van de gemeente organiseert.

Eredienst

De werkgroep die de opdracht heeft 0m de eredienst te organiseren.

Vorming & Toerusting

De Werkgroep die de vorming en toerusting voorbereidt

Missionair gemeente zijn

De Werkgroep die het doel heeft de gemeente-kerkenraad en werkgroepen bewust te maken van onze Missionaire opdracht.

Financiën & Beheer

De werkgroep die verantwoordelijk is voor financiële, administratieve en personele aangelegenheden.

Communicatie

De werkgroep die het doel heeft kerkelijke informatie te verspreiden.

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline