School-Kerk-Gezinsdienst

School-kerk-gezinsdienst

Elk jaar is er een school-kerk-gezinsdienst: een dienst voorbereid samen met de basisscholen van Accrete in Steenwijk, waarin de kinderen een actieve bijdrage leveren. Aanspreekpunt is de dienstdoende predikant.

‘Zodat het je goed gaat’

Op 15 november 2020 om 9.30 uur hebben we weer onze jaarlijkse dienst samen met de scholen. Thema dit jaar is ‘Zodat het je goed gaat’. We lezen de tien leefregels van Mozes en de kinderen gaan daarmee aan de slag op de scholen.

Regels

We hebben het er de hele tijd over in deze tijd, corona-regels. We willen ze wel en we willen ze niet. Dat geldt ook voor de regels die God mee heeft gegeven aan Mozes. Waarvoor zijn ze toch, al die regels? Natuurlijk wordt het geen dienst zoals andere jaren, de kerk zit niet vol met de gezinnen. Iedereen kan wel thuis meedoen en daarvoor nodigen we natuurlijk iedereen van harte uit!
Onze dominee is dit jaar Bob Haanstra
Marjoke Eikelenboom

15 november 2020

Anders dan anders, maar toch niet minder leuk: de kerk, school- en gezinsdienst is online dit jaar. Het gaat over de leefregels die Mozes van God kreeg. Waarom zijn die er eigenlijk?

Met medewerking van het KC Bernhard, het KC Claus, KC Johan Friso, het Kompas en het KC Willem Alexander en niet te vergeten het kinderkoor van het KC Claus onder leiding van (juf) Caroline Roth

 

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline