Actie Kerkbalans

ACTIE Kerkbalans 2024 en verder!

 

Wellicht denkt u nu, wat een opmerkelijke aanhef voor een actie die jaarlijks wordt gehouden. En waarbij er jaarlijks een thema wordt gekozen waarmee deze  actie wordt ondersteund. Op deze titel kom ik straks terug.

Ook de actie Kerkbalans 2024 zal wat dat betreft volgens het zelfde patroon verlopen. Heel veel vrijwilligers werken achter de schermen aan de voorbereidingen hiervan. Voorbereidingen die al beginnen in oktober van het voorliggende jaar en pas eindigen met de afsluitende werkzaamheden in februari. Er worden formulieren en enveloppen besteld, lopers lijsten opgemaakt en de formulieren worden van de nodige extra informatie voorzien. In totaal gaat het dan toch al snel over tientallen personen die hier erg druk mee zijn. En gelukkig groeit het aantal deelnemers dat digitaal zijn of haar toezegging aan de Kerk aangeeft en hier naar handelt. Wellicht goed om dan ook als gemeentelid te kijken in hoeverre zijn of haar emailadres nog klopt en of er geen wijzigingen zijn opgetreden.

Natuurlijk hebben we jaarlijks de actie Kerkbalans. Met de opbrengsten wordt de Kerk als geheel gefinancierd. Het pastoraat, de Kerk als gebouw zelf inclusief de inrichting, het orgel en de restauratie hiervan, de administratie, etc.  Al deze zaken komen nagenoeg jaarlijks terug en zijn medebepalend voor de exploitatie van de Kerk als geheel.

Echter, veel investeringen in en rondom de Kerk beïnvloedden langjarig onze begroting middels de noodzakelijke en verplichte afschrijvingen.  En dus ons voortbestaan als Kerk. Onze Kerk als gebouw staat als een huis, een huis van God. En daar mogen we best trots op zijn. Veel van de investeringen worden deels gedaan vanuit de fondsen en donaties waarover we beschikken Ook de Stichting Fancy Fair doet jaarlijks een flinke duit in het zakje. Samen Kerk zijn manifesteert zich ook in dit soort acties.

De afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met een aantal forse tegenvallers. De alsmaar stijgende energieprijzen, de indexering van de lonen, de verzekeringen, etc. Allemaal zaken die jaarlijks stijgen. Terwijl de inflatie torenhoog was bleven de toezeggingen in totaliteit nagenoeg gelijk. En wordt er jaarlijks ongeveer hetzelfde bedrag binnen gehaald. Dank hiervoor!  De hierboven genoemde tegenvallers zorgen er echter wel voor dat onze meerjarenbegroting negatief sluit.

Anderzijds gebeurt er ook  heel veel positiefs. Als voorbeeld wil ik hier noemen de vernieuwde inrichting van de Kerk, de investeringen in beeld en geluid, de verplaatsing van de grafzerken, de restauratie van het orgel, de gedeeltelijke herbestrating van het Kerkplein, de aanpassingen op het gebied van automatisering, etc. En niet te vergeten de in 2021 opgerichte Stichting Grote Kerk Steenwijk die veel bijdraagt aan het benutten van onze Kerk als gebouw voor koor- en muziekconcerten, passende evenementen, etc., en op deze wijze financieel wil bijdragen aan de instandhouding van onze Kerk.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat deze energie zich vertaalt in een mooie gezonde toekomst voor de Kerk. Samen de schouders eronder. Niet voor één jaar, maar voor de toekomst. En spreek ik de hoop uit dat we los van de noodzakelijke financiën ook vooral blijven omzien naar elkaar!

Ik wens ons allen dan ook een mooie ACTIEVE actie Kerkbalans 2024 toe. Voor 2024 én VERDER!

 

Wim Brus

College van Kerkrentmeesters.

 

Voor meer informatie over deze actie verwijzen we u naar het informatiebulletin.

Tevens kunt u informatie vinden op onze betaalportaal, Via dit portaal kunt u een bijdrage doen.

 

Hier bevindt u zich:
Home » Actie Kerkbalans

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline